Komora hiperbaryczna

Zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej


Najczęstsze przykłady zastosowania tlenoterapii hiperbarycznej:

- rozedma płuc w następstwie przewlekłego zapalenia oskrzeli,
- choroba dekompresyjna,
- trudno gojące się rany,
- stopa cukrzycowa,
- retinopatia cukrzycowa,
- nefropatia cukrzycowa,
- niedokrwistość,
- zatrucie tlenkiem węgla,
- zatrucie tlenkiem węgla połączone z zatruciem cyjankiem,
- zgorzel gazowa,
- zgniecenia i inne ostre traumatyczne niedokrwienia,
- ropień wewnątrzczaszkowy,
- martwicze infekcje tkanki miękkiej (martwicze zapalenie powięzi),
- zapalenie kości i szpiku,
- opóźnione szkody popromienne (martwica tkanki miękkiej i kostnej),
- przeszczepy skóry (zagrożone powikłaniami),
- oparzenia termiczne.

Tlenoterapia hiperbaryczna może również znaleźć zastosowanie w przypadkach takich jak:

- ostre postacie boreliozy,
- udar mózgu,
- migreny,
- autyzm,
- porażenie mózgowe,
- ropnie zewnątrzoponowe,
- pewne rodzaje utraty słuchu,
- stwardnienie rozsiane,
- popromienny pęcherz krwotoczny,
- przewlekłe stany zapalne jelit,
- łuszczyca.

Hiperbaryczna terapia tlenowa tylko po uprzedniej konsultacji z lekarzem !