Tlenoterapia hiperbaryczna w porażeniu mózgowym

tlenoterapia hiperbaryczna a porażenie mózgowe

Czym jest porażenie mózgowe?

Porażenie mózgowe jest przewlekłym schorzeniem neurologicznym, które może być spowodowane uszkodzeniami mózgu w życiu płodowym, w okresie okołoporodowym, lub po urodzeniu.

Termin mózgowego porażenia dziecięcego obejmuje zaburzenia ruchowe lub wtórne zmiany mózgu powstałe w początkowej fazie rozwoju. Zmiany te mogą powstać wskutek zakażenia, urazowego uszkodzenia mózgu, ostrego niedotlenienia, zachłyśnięcia lub udaru mózgu.

Tlenoterapia hiperbaryczna w leczeniu skutków porażenia mózgowego

Podobnie jak w leczeniu autyzmu, typowy protokół leczenia skutków porażenia mózgowego przy pomocy tlenoterapii hiperbarycznej przewiduje serie co najmniej 40 codziennych, godzinnych sesji, (pięć do sześciu razy w tygodniu) w komorach o ciśnieniu od 1,3 do 1,5 ATA, ponawianych według potrzeb, przy czym lepsze skutki dają zabiegi pod ciśnieniem 1,5 ATA.

Zabiegi tlenoterapii hiperbarycznej owocują u młodych pacjentów z porażeniem mózgowym pozytywnymi skutkami takimi jak ogólna poprawa motoryki, polepszenie wzroku, wzrost zainteresowania otoczeniem, poprawa samodzielności i interakcji z otoczeniem. Poprawie ulegają też umiejętności poznawcze i porozumiewania się, pamięć i koncentracja.

Hyperbaric Oxygen Therapy in the Management of Cerebral Palsy