Komora hiperbaryczna

Powikłania po tlenoterapii hiperbarycznej


Możliwe powikłania i efekty niepożądane terapii :

Istniejące ryzyko związane z tlenoterapią hiperbaryczną jest podobne do ryzyka związanego z nurkowaniem. Zmiany ciśnienia mogą spowodowaą wtłoczenie pęcherzy powietrza lub uraz ciśnieniowy w tkankach ciała, takich jak płuca, po wewnętrznej stronie bębenka, wewnątrz zatok przynosowych, lub pod spodem wypełnień zębowych, potocznie zwanych plombami. Wdychany pod wysokim ciśnieniem tlen może wykazywać właściwości toksyczne.

Czasowo niewyraźne widzenie, które zazwyczaj ustępuje w ciągu dwóch do czterech tygodni, może być spowodowane poprzez obrzęk soczewki. Istnieją doniesienia, jakoby pod wpływem tlenoterapii hiperbarycznej mogła postępowaą istniejąca zaćma. Rzadko notowanym efektem ubocznym terapii jest ślepota wtórna spowodowana zapaleniem nerwu wzrokowego.

Przykre doznania i niebezpieczeństwa możliwe w trakcie trwania seansu :

Pacjent wewnątrz komory może odczuwać dyskomfort w uszach gdy wystąpi róznica ciśnień między jego uchem środkowym i atmosferą komory. Gdy ciśnienie wzrasta, komora może się nagrzewać i wewnątrz komory może tworzyć się para wodna.

Zwiększone ciśnienie może również spowodować pęknięcie bębenka ucha, powodując silny ból. W celu zmniejszenia ciśnienia, zawór komory powinien pozostać otwarty, aby umożliwić ujście nadmiaru powietrza z komory.

Gdy ciśnienie spada, w uszach pacjenta może rozlec się pisk, kiedy ciśnienie wewnątrz ucha wyrównuje się z ciśnieniem komory. Szybkość zwiększania i zmniejszania ciśnienia może być dostosowana do potrzeb każdego pacjenta.

Hiperbaryczna terapia tlenowa tylko po uprzedniej konsultacji z lekarzem !